Hodowla tkankowa (Tissue Culture)

Vitro Westland jest specjalistą w dziedzinie hodowli tkankowej. Hodowla tkankowa jest metodą szybkiego rozmnażania roślin w warunkach sterylnych. Technika ta służy do szybkiego rozmnażania dużych ilości roślin zarówno nowych, jak i istniejących odmian.

Proces hodowli tkankowej

Hodowla tkankowa jest w zasadzie formą ‘szczepek’ z tym, że wszystkie czynniki są ręcznie stymulowane. Sadzi się na przykład tylko rosnące elementy rośliny, a warunki, w których rośliny są sadzone są sztucznie zoptymalizowane. Rośliny hoduje się w laboratorium w pojemnikach ze specjalnie przygotowanej gleby, bogatej w składniki odżywcze. Są one przechowywanych w optymalnych warunkach środowiskowych. Rozmnażanie jest stymulowane poprzez ten sztuczny element. Nowe „sadzonki” są generowane w sposób ciągły , można je dzielić co 4-8 tygodni , a następnie są zasadzane jako nowe punkty wzrostu. Dzięki tej metodzie liczba roślin szybko wzrasta, tworząc produkt końcowy Vitro Westland; szkółki rośli nabywają młode rośliny w pojemnikach z tworzywa sztucznego, zawierających na przykład 20 sztuk roślin. W szkółce rośliny się aklimatyzują i twardnieją, a następnie uprawia się z nich byliny, rośliny doniczkowe, kwiaty cięte lub rośliny bulwiaste.

Istnieją różne metody hodowli tkankowej (na przykład metoda pomocnicza, embriogeneza somatyczna i kultura merystemów) i używamy metody najlepiej dopasowanej do danego rodzaju upraw.

Całkowicie sterylne

Bardzo ważne dla jakości produktu końcowego jest to, by cały proces oraz wszystkie towarzyszące mu działania były przeprowadzane w sposób sterylny. Oczywiście Vitro Westland przestrzega wszystkich przepisów w tej dziedzinie: gwarantuje to, że produkt końcowy zawsze jest zgodny z najwyższymi standardami jakości.

Szkółka w Polsce

Oprócz naszych laboratoriów w Polsce, mamy naszą własną szkółkę. Dzięki tej szkółce możemy zaoferować Państwu hodowle tkankowe w różnych stadiach rozwoju. Można na przykład nabyć produkty naszych kultur tkankowych w 3. etapie rozwoju (bezpośrednio z laboratorium).

Hodowla tkankowa na wolny rynek i na podstawie umowy

Nasza hodowla tkankowa skupia się na uprawie roślin sprzedawanych na wolnym rynku, jednak realizujemy również zamówienia na zamówienia klientów. Na przykład oferujemy szeroką gamę roślin, na których uprawę posiadamy licencję lub które nie są (lub nigdy nie były) chronione wyłącznym prawem hodowcy. Ponadto możemy stworzyć kulturę tkanek unikalnej rośliny oraz, na żądanie odbiorcy namnażać ją, ukorzeniać i pielęgnować.